Koranen och dess integritet (Svenska/Swedish)

Koranen är namnet på Islams heliga källskrift. De kronologiska uppgifterna rörande arabiska förhållanden framför att uppenbarelserna upptecknades i skrift under apostelns livstid utav hans meningsfränder då kapitlen blev alltför längre.[1] I detta avseende var antalet anhängare som skrev ned verserna sextiotre enligt den Islamiska traditionen.[2] Uppenbarelsen, vid apostelns död, befann sig i ett oordnat skick, men under den första kalifen Abū Bakr (632-634) föranstaltades de utspridda koranverserna till en enhetlig samling utifrån det som hade upptecknats och memorerats. Konsonanttexten och den allmänna redaktionen inträffade endast under den tredje kalifen ʿUthmāns styrelse (644-656) då kopior skickades sedan till de olika provinserna. Allt detta förskrev under en kommitté av utvalda anhängare vars ledare var Zayd b. Thābit.

[1] Schoeler (1997: 428). Cf. Robinson (2000).

[2] al-Azami (2003: 69) erbjuder namnen på meningsfränderna som upptecknade koranverserna i skrift: Abān ibn Saʿīd, Abū Umāma, Abū Ayyūb al-Anṣārī, Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, Abū Ḥudhayfa, Abū Sufyān, Abū Salama, Abū ʿAbas, Ubayy ibn Kaʿb, al-Arqam, Usayd ibn al-Ḥuḍayr, Aus, Burayda, Bashīr, Thābit ibn Qays, Jaʿfar ibn Abī Ṭālib, Jahm ibn Saʿd, Juhaym, Ḥāṭib, Ḥudhayfa, Ḥusayn, Ḥanzala, Ḥuwayṭib, Khalid ibn Saʿīd, Khālid ibn al-Walīd, al-Zubayr ibn al-ʿAwwām, Zubayr ibn Arqam, Zayd ibn Thābit, Saʿd ibn al-Rabīʿ, Saʿd ibn ʿUbāda, Saʿīd ibn Saʿīd, Shuraḥbīl ibn Ḥasna, Ṭalḥa, ʿĀmir ibn Fuhayra, ʿAbbās, ʿAbd Allāh ibn Zayd, ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr, ʿAbd Allāh ibn Rawāḥa, ʿAbd Allāh ibn Zayd, ʿAbd Allāh ibn Saʿd, ʿAbd Allāh ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd Allāh ibn ʿAmr, ʿUthmān ibn ʿAffān, ʿUqba, al-ʿAlāʾ al-Ḥaḍramī, al-ʿAlāʾ ibn ʿUqba, ʿAlī ibn Abī Ṭālib, ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, ʿAmr ibn al-ʿĀṣ, Muḥammad ibn Maslama, Muʿādh ibn Jabal, Muʿāwiya, Maʿn ibn ʿAdī, Muʿayqīb, Mughīra, Mundhir, Muḥājir och Yazīd ibn Abī Sufyān.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Okategoriserade and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s